Vojtěch Veselý

Aktuálně farmář, projektový manager a otec dětí chová ovce, vyrábí sýry a mošty, včelaří, zaměstnává těžko zaměstnatelné na Biostatku ve Valči a nadto se tím vším chlubí. Měkké projekty šroubuje na faremní provoz: EVVO programy pro 1200 školních dětí z Karlovarského kraje ročně, workcampy, tamjdem víkendovky, trochu Erasmus+ a nadto koordinace WWOOFu pro Česko.