Silvie Serbousková

Již desátým rokem aktivně podporuji rozvoj lokálních aktivit zaměřených na život v našem regionu. Jako předsedkyně a koordinátorka Životního vzdělávání, z.s., realizuji vzdělávací akce po celé ČR. V Místní akční skupině Orlicko, z.s. společně s dalšími členy podporujeme udržitelný rozvoj našeho regionu, lokální ekonomiku a zdroje. Na komunitní úrovni přispívám svými zkušenostmi v sociální a neziskové oblasti do rozhodovacích procesů, neboť působím jako předsedkyně Bytové, sociální a prorodinné komise Města Jablonné nad Orlicí a zároveň jako místopředsedkyně Sdružení pro Jablonné, z.s.