Radka Nepustilová

20 let se pohybuji v oblasti IT a věnuji se podpoře práce a vzdělávání na dálku. Zaměřuji se také na oblast talent managementu a to, co mě poslední dobou moc zajímá, jsou nové možnosti, jak organizovat firmy jinak, na udržitelných principech. Jsem zakladatelkou Družstva DruSoNa v Jablonném n. O., které je ve fázi „rozjezdu“ a snahy stabilizovat se po všech stránkách. Jsem iniciátorkou a spolutvůrkyní různých projektů v našem malém městě (Rodinné centrum – slaví 10 let výročí, Masopust,…) a různých besed a akcí pro menší skupiny lidí. Jsem členkou RCE Czechia – Regionálního centra expertizy, které si klade za cíl podporovat vzájemné učení v oblasti udržitelného rozvoje.