Petra Francová

Petra Francová je ředitelkou obecně prospěšné společnosti P3 – People, Planet, Profit, která prosazuje sociální podnikání v České republice a vytváří podmínky pro jeho rozvoj. Otázkám sociální ekonomiky a sociálního podnikání se odborně věnuje od roku 2004. Koordinovala vytváření českých definic, principů a indikátorů sociálního podniku. Spolupracuje s ministerstvy na nastavování výzev na podporu sociálního podnikání z Evropského sociálního fondu a na přípravě zákona o sociálním podnikání. Je lektorkou a konzultantkou pro vznik a rozvoj sociálních podniků. Zajímá ji propojování všech proudů, které souvisejí se sociální ekonomikou. Je členkou správní rady TESSEA z.s., zastřešující organizace sociálních podniků z celé ČR, která si dává za cíl přispívat k rozvoji sociálního podnikání u nás.