Martina Macurová

Martina Macurová dlouhodobě pracuje v neziskovém sektoru na různých pozicích. Její domácí organizací je od roku 2004 Centru pro komunitní práci střední Čechy, kde v současné době vede tým lidí zabývající se strategickým plánování v oblasti sociálních a návazných služeb a prosazováním práv různě znevýhodněných osob. Dále se věnuje otázkám komunikace, managementu projektů, participativnímu přístupu a problematice související s podporou partnerství v komunitách, komunitní prací. Pracuje jako sociální pracovnice s lidmi s různým sluchovým postižením. Oblastí sociální ekonomiky a sociálního podnikání se zabývá od roku 2009, aktivně se zapojila do projektu Tematické sítě pro rozvoj sociální ekonomiky – TESSEA a spolupracuje s organizací P3.