Lucie Matoušková Lankašová

  • Lucie_16
    Lucie Matoušková Lankašová
Stála jsem u zrodu společensky prospěšného podniku Kokoza, o. p. s., který se zaměřuje na rozvoj kompostování, pěstování a dostupnosti zdravých potravin ve městě. V současné době jsem na mateřské, nicméně do řízení Kokozy stále zasahuji a zároveň v pražském Impact Hubu pořádám každý měsíc Social Business Breakfast, která je zaměřena na síťování těch, kteří jsou aktivní na poli společensky prospěšného podnikání a inovací. Ve volném čase nořím ruce do hlíny a koordinuji skupinu komunitou podporovaného zemědělství na pražské Letné. Baví mě udržitelnost v denním životě a největší radost mi dělá naše malá Ela.