Jan Valeška

(Spolu)pracuje v několika nevládních organizacích, které se snaží podpořit rozvoj místního, ekologického zemědělství založeného na potravinové suverenitě (PRO-BIO LIGA, Asociace místních ekologických iniciativ, Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství, Kuchyňka, z.s.) jako lektor, finanční manažer, ředitel a mnoho dalšího. Spoluzakládal komunitní hospodářství KomPot a Kuchyňka a první KPZku na Toulcově dvoře.

www.kpzinfo.cz , www.asociaceampi.cz , www.biospotrebitel.cz