Jan Školník

Jan Školník absolvoval Manažerskou školu v Institutu prof. Malika v St. Gallenu ve Švýcarsku a na The Nothingam Trent University – B.I.B.S. Brno získal titul MBA – senior executive. Pracoval v několika manažerských pozicích v maloobchodě a logistice. V roce 1994 začal samostatně podnikat nejdříve v dopravě. Následně v roce 1997 společně s otcem koupili v Broumově firmu HOBRA – Školník s.r.o., továrnu na výrobu filtračních médií, zařízení a žárovzdorných izolací. Jako spolumajitel firmu z pozice jednatele a ředitele vede. Uznává principy společenské odpovědnosti, firma získala v roce 2006 od Nadace VIA cenu Via bona za firemní filantropii. Firma dnes zaměstnává přes 100 lidí s obratem přes 250 mil. Kč.

Vedle toho v roce 2004 založil se svojí ženou neziskovou organizaci „Agentura pro rozvoj Broumovska“, kde se trvale angažuje. Agentura se významně podílí na kulturním a společenském dění, revitalizaci památek a rozvoji regionu. Agentura je také zakládajícím členem Společnosti pro destinační management Broumovska o.p.s., kde Jan Školník aktivně pracuje. V roce 2014 získal s Agenturou titul Společensky prospěšný podnikatel roku v příslušné kategorii soutěže Podnikatel roku pořádané EY.