Hana Bernardová

Dlouhodobě se zabývám globálními tématy a udržitelným stylem života. Vnímám, že podnikání, které má na prvním místě službu pro lidi a planetu a nikoliv zisk, je součástí světa, ve kterém si přeji žít. Momentálně spolupracuji s nově vzniklou Nadací Pro půdu, jejíž posláním je chránit půdu před degradací a spekulací a přispívat k utváření odpovědného vztahu člověka k půdě. Věnuji se také překladům a tlumočení z anglického jazyka a praxi poradního kruhu (Way of Council).