Eliška Hudcová

Vystudovala jsem humanitně laděné obory na UK v Praze a několik posledních let se věnuji sociálnímu zemědělství. Zajímají mě všechny jeho kontexty, hlavně komunitní charakter, příležitosti pro lidi se speciálními potřebami a jako praxe pro udržitelný venkov. Působím v AREA viva, z.s., na VOŠ Jabok v Praze, FHS UK, MZe, podílím se na projektu o sociálním zemědělství v CpKP jižní Čechy. Spolupráci občanského, veřejného a soukromého sektoru považuji za základ zdárného rozvoje sociálního zemědělství v ČR.